Skip to main content

Referenser

Denna sajt är avsedd att ge information om hur vissa viktiga identifierade risker bör hanteras vid förskrivning av Tecentriq. Innehållet bygger på senaste produktresumé för Tecentriq se www.fass.se, samt obligatoriskt utbildningsmaterial för hälso-och sjukvårdspersonal, version 5.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket via www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche, via e-post: sverige.safety@roche.com eller telefon: 08 - 726 12 00