Skip to main content

Immunrelaterad endokrinopati

Allvarliga endokrinopatier, inklusive hypotyreos, hypertyeros, binjurebarksinsufficiens, diabetes mellitus typ 1 inklusive diabetisk ketoacidos, och hypofysit har observerats i samband med behandling med TECENTRIQ.

Övervaka patienterna för tecken och symtom på endokrinopatier (se nedan) och för förändringar i sköldkörtelfunktionen och glukoskontroll (vid behandlingens början, periodiskt under behandlingen, och som indikerat baserat på klinisk utvärdering). Lämplig hantering av patienter med onormala sköldkörtelfunktionstester vid behandlingsstart bör övervägas. Asymtomatiska patienter med onormala sköldkörtelfunktionstester kan få TECENTRIQ.

Glukos och ketoner i blod och urin bör testas, och fastande glukostest för att bekräfta hyperglykemi.

Övervaka patienterna för tecken och symtom på immunrelaterad diabetes mellitus, inklusive diabetisk ketoacidos.

Hormonnivåer i hypofysen och funktionstester och magnetisk resonanstomografi (MRT) av hjärnan (med detaljerade sektioner av hypofysen) kan bidra till att skilja primär hypofysinsufficiens från primär binjurebarksinsufficiens.

Endokrinopatier - tecken och symtom

  • Trötthet
  • Huvudvärk
  • Förändring av mental status
  • Intolerans för värme eller kyla
  • Takykardi eller bradykardi
  • Ovanliga tarmvanor
  • Viktförändring
  • Polyuri / polydipsi
  • Dimsyn

Om inte en alternativ etiologi har identifierats ska tecken och symtom på endokrinopatier betraktas som immunrelaterade.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket via www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche, via e-post: sverige.safety@roche.com eller telefon: 08 - 726 12 00

Roche AB vill använda Googles analyscookies i syfte att optimera webbsidans innehåll
Du väljer om du vill samtycka till cookies och du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Ditt samtycke innebär att vi följer hur du navigerar på hemsidan och att vi kopplar ihop det med Googles information. Syftet är att ständigt förbättra hemsidan för besökaren. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss på stockholm.dpo@roche.com.
När du använder hemsidan placeras även ”funktionella” cookies som inte kräver ditt samtycke. Här kan du läsa vår detaljerade beskrivning av hur vi använder cookies och hur du kan undvika att cookies placeras. Placeringen av cookies innebär dessutom att vi behandlar dina personuppgifter, det kan du läsa mer om här.