Skip to main content

Hypofysit (pan-hypopituitarism)

 • Incidens

  Säkerhetsprofilen för Tecentriq som monoterapi är baserad på poolade data från 3178 patienter, med olika tumörtyper, som behandlats med Tecentriq i kliniska prövningar.

  Hypofysit inträffade hos <0,1% (2/3178) av patienterna som fick Tecentriq.

 • Steg 1: Övervaka för identifiering av biverkan

  Övervaka patienterna för tecken och symtom på hypofysit.

  Endokrinopatier - tecken och symtom

  • Trötthet
  • Huvudvärk
  • Förändring av mental status
  • Intolerans för värme eller kyla
  • Takykardi eller bradykardi
  • Ovanliga tarmvanor
  • Viktförändring
  • Polyuri / polydipsi
  • Dimsyn

  Om inte en alternativ etiologi har identifierats ska tecken och symtom på endokrinopatier betraktas som immunrelaterade.

  Hormonnivåer i hypofysen och funktionstester och magnetisk resonanstomografi (MRT) av hjärnan (med detaljerade sektioner av hypofysen) kan bidra till att skilja primär hypofysinsufficiens från primär binjurebarksinsufficiens.

  Grad 2: Moderata, minimala åtgärder krävs, eller begränsning av åldersanpassad ADL.

  Grad 3: Allvarlig eller medicinskt signifikant, men inte omedelbart livshotande, inläggning eller förlängning av sjukhusvistelse; omöjliggör eller begränsar att själv utföra ADL.

  Grad 4 livshotande följder eller omedelbara åtgärder krävs.

 • Steg 2: Hantering

  Grad 2–3
  Gör uppehåll i behandlingen med TECENTRIQ; hänvisa till endokrinolog; övervaka nivåer av hypofyshormon och hypofysfunktion; initiera behandling med ersättningshormon; MR-scanning av hypofys.

  Behandla med i.v.-steroider (metylprednisolon 1-2 mg/kg eller motsvarande per dag) och byt till orala kortikosteroider (prednison 1-2 mg/kg eller motsvarande per dag) vid förbättring.

  Grad 4
  Sätt ut TECENTRIQ permanent; remittera till endokrinolog; övervaka nivåer av hypofyshormon; initiera behandling med ersättningshormon; MR-scanning av hypofys.

  Behandla med i.v. steroider (metylprednisolon 1-2 mg/kg eller motsvarande per dag) och byt till orala kortikosteroider (prednison 1-2 mg/kg eller motsvarande per dag) vid förbättring.

 • Steg 3: Uppföljning

  Grad 2-3
  Ompröva varje till var 3:e dag

  Om förbättring till ≤ grad 1: Behandlingen med kortikosteroider trappas ned under minst 1 månad; Behandlingen kan återupptas om händelsen förbättras till ≤ grad 1 inom 12 veckor och kortikosteroider har sänkts till motsvarande ≤ 10 mg oral prednison per dag och patienten är stabil på ersättningsbehandling (om så krävs).

  Om försämring eller återkommer: Behandla som vid grad 4.

  Grad 4
  Ompröva dagligen.

  Om förbättring till ≤ grad 1: Behandlingen med kortikosteroider trappas ned under minst 1 månad.

  Om ingen förbättring eller försämring: Överväg att lägga till ytterligare immunsuppressiva läkemedel och hänvisa till en endokrinolog för ytterligare vård.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket via www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche, via e-post: sverige.safety@roche.com eller telefon: 08 - 726 12 00

Roche AB vill använda Googles analyscookies i syfte att optimera webbsidans innehåll
Du väljer om du vill samtycka till cookies och du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Ditt samtycke innebär att vi följer hur du navigerar på hemsidan och att vi kopplar ihop det med Googles information. Syftet är att ständigt förbättra hemsidan för besökaren. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss på stockholm.dpo@roche.com.
När du använder hemsidan placeras även ”funktionella” cookies som inte kräver ditt samtycke. Här kan du läsa vår detaljerade beskrivning av hur vi använder cookies och hur du kan undvika att cookies placeras. Placeringen av cookies innebär dessutom att vi behandlar dina personuppgifter, det kan du läsa mer om här.