Skip to main content

Symtomatisk binjurebarksinsufficiens

 • Incidens

  Säkerhetsprofilen för Tecentriq som monoterapi är baserad på poolade data från 3178 patienter, med olika tumörtyper, som behandlats med Tecentriq i kliniska prövningar.

  Binjurebarksinsufficiens inträffade hos 0,4% (12/3178) av patienterna som fick Tecentriq.

 • Steg 1: Övervaka för identifiering av biverkan

  Övervaka patienter för tecken och symptom på symtomatisk binjurebarksinsufficiens.

  Endokrinopatier - tecken och symtom

  • Trötthet
  • Huvudvärk
  • Förändring av mental status
  • Intolerans för värme eller kyla
  • Takykardi eller bradykardi
  • Ovanliga tarmvanor
  • Viktförändring
  • Polyuri / polydipsi
  • Dimsyn

  Patienter med oförklarliga symtom bör utredas för förekomst av endokrinopatier i hypofys eller binjurebark.

  Om inte en alternativ etiologi har identifierats ska tecken och symtom på endokrinopatier betraktas som immunrelaterade.

 • Steg 2: Hantering

  Gör uppehåll i behandlingen med TECENTRIQ; initiera utbyte till fysiologisk kortikosteroid och mineralkortikosteroid eller ersättningshormon vid behov; TSH, prolaktin och morgonkortisol kan bidra till att skilja primär adrenalinsufficiens från primärhypofysprocessen; överväg lämplig bilddiagnostik.

  Behandla med initial dos av i.v. metylprednisolon 1-2 mg/kg per dag följt av oral prednison 1-2 mg/kg per dag, när symtomen förbättras.

 • Steg 3: Uppföljning

  Ompröva varje till var 3:e dag.

  • Om förbättring till ≤ grad 1: Behandlingen med kortikosteroider trappas ned under minst 1 månad; Behandlingen kan återupptas om händelsen förbättras till ≤ grad 1 inom 12 veckor och kortikosteroider har sänkts till motsvarande ≤ 10 mg oral prednison per dag och patienten är stabil på ersättningsbehandling (om så krävs).
  • Om försämring eller binjurebarksinsufficiens återkommer: Sätt ut behandlingen med TECENTRIQ permanent och hänvisa till en endokrinolog för ytterligare vård.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket via www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche, via e-post: sverige.safety@roche.com eller telefon: 08 - 726 12 00

Roche AB vill använda Googles analyscookies i syfte att optimera webbsidans innehåll
Du väljer om du vill samtycka till cookies och du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Ditt samtycke innebär att vi följer hur du navigerar på hemsidan och att vi kopplar ihop det med Googles information. Syftet är att ständigt förbättra hemsidan för besökaren. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss på stockholm.dpo@roche.com.
När du använder hemsidan placeras även ”funktionella” cookies som inte kräver ditt samtycke. Här kan du läsa vår detaljerade beskrivning av hur vi använder cookies och hur du kan undvika att cookies placeras. Placeringen av cookies innebär dessutom att vi behandlar dina personuppgifter, det kan du läsa mer om här.