Skip to main content

Symtomatisk hypotyreos

 • Incidens

  Säkerhetsprofilen för Tecentriq som monoterapi är baserad på poolade data från 3178 patienter, med olika tumörtyper, som behandlats med Tecentriq i kliniska prövningar.

  Hypotyreos inträffade hos 5,2% (164/3178) av patienterna som fick Tecentriq.

 • Steg 1: Övervaka för identifiering av biverkan

  Övervaka patienter för tecken och symptom på symtomatisk hypotyreos

  Endokrinopatier - tecken och symtom

  • Trötthet
  • Huvudvärk
  • Förändring av mental status
  • Intolerans för värme eller kyla
  • Takykardi eller bradykardi
  • Ovanliga tarmvanor
  • Viktförändring
  • Polyuri / polydipsi
  • Dimsyn

   

  Patienter med oförklarliga symtom bör utredas för förekomst av endokrinopatier i hypofys eller binjurebark.
  Om inte en alternativ etiologi har identifierats ska tecken och symtom på endokrinopatier betraktas som immunrelaterade.

 • Steg 2: Hantering

  Gör uppehåll i behandlingen med TECENTRIQ;

  Initiera tyreoideaersättningsbehandling efter behov; TSH och klinisk bedömning var 3-5 dag.

 • Steg 3: Uppföljning

  Ompröva en gång i veckan.

  • Om förbättring: Återuppta behandlingen med TECENTRIQ när symtomen är under kontroll genom behandling med tyreoideahormoner och TSH-nivåerna är under avtagande.
  • Om ingen förbättring eller vid försämring: Sätt ut behandlingen med TECENTRIQ permanent och remittera till en endokrinolog för ytterligare vård.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket via www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche, via e-post: sverige.safety@roche.com eller telefon: 08 - 726 12 00

Roche AB vill använda Googles analyscookies i syfte att optimera webbsidans innehåll
Du väljer om du vill samtycka till cookies och du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Ditt samtycke innebär att vi följer hur du navigerar på hemsidan och att vi kopplar ihop det med Googles information. Syftet är att ständigt förbättra hemsidan för besökaren. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss på stockholm.dpo@roche.com.
När du använder hemsidan placeras även ”funktionella” cookies som inte kräver ditt samtycke. Här kan du läsa vår detaljerade beskrivning av hur vi använder cookies och hur du kan undvika att cookies placeras. Placeringen av cookies innebär dessutom att vi behandlar dina personuppgifter, det kan du läsa mer om här.