Skip to main content

Immunrelaterad meningoencefalit

 • Incidens

  Säkerhetsprofilen för Tecentriq som monoterapi är baserad på poolade data från 3178 patienter, med olika tumörtyper, som behandlats med Tecentriq i kliniska prövningar.

  Meningoencefalit inträffade hos 0,4% (13/3178) av patienterna som fick Tecentriq.

 • Steg 1: Övervaka för identifiering av biverkan

  Meningoencefalit har obeserverats i samband med behandling med Tecentriq. Övervaka patienterna för tecken och symtom på meningit eller encefalit.

  Tecken och symtom

  • Huvudvärk
  • Förändring av mental status, förvirring, förändrad eller sänkt medvetandenivå
  • Ljusskygghet
  • Kramper
  • Motorisk eller sensorisk nervdysfunktion
  • Överkänslighet, nackstelhet

  Uteslut infektions- och sjukdomsrelaterade etiologier

 • Steg 2: Hantering

  Behandlingen med TECENTRIQ sätts ut permanent; brådskande CT eller MR av hjärnan; lumbalpunktion; daglig klinisk bedömning (uteslut metabol obalans eller obalans av elektrolyter, smittsamma etiologier, progression av malignitet eller paraneoplastiska syndrom).

  CT: datortomografi; MR: magnetisk resonanstomografi

  Behandla med i.v. kortikosteroider (metylprednisolon 1-2 mg/kg eller motsvarande per dag) följt av orala kortikosteroider (prednison 1-2 mg/kg eller motsvarande per dag) efter förbättring.

 • Steg 3: Uppföljning

  Ompröva varje till var 3:e dag.

  • Om förbättring till ≤ grad 1: Trappa ned steroider under minst 1 månad.
  • Om ingen förbättring efter 48 timmar eller försämring: Överväg att lägga till ytterligare immunsupprimerande läkemedel och hänvisa till en neurolog för ytterligare vård.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket via www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche, via e-post: sverige.safety@roche.com eller telefon: 08 - 726 12 00

Roche AB vill använda Googles analyscookies i syfte att optimera webbsidans innehåll
Du väljer om du vill samtycka till cookies och du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Ditt samtycke innebär att vi följer hur du navigerar på hemsidan och att vi kopplar ihop det med Googles information. Syftet är att ständigt förbättra hemsidan för besökaren. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss på stockholm.dpo@roche.com.
När du använder hemsidan placeras även ”funktionella” cookies som inte kräver ditt samtycke. Här kan du läsa vår detaljerade beskrivning av hur vi använder cookies och hur du kan undvika att cookies placeras. Placeringen av cookies innebär dessutom att vi behandlar dina personuppgifter, det kan du läsa mer om här.