Skip to main content

Immunrelaterad myokardit

 • Incidens

  Myokardit inträffade hos <0,1% (2/8000) av patienterna som fick Tecentriq i kliniska studier på multipla tumörtyper och behandlingskombinationer.

 • Steg 1: Övervaka för identifiering av biverkan

  Patienter ska övervakas noga för tecken och symtom som tyder på akut myokardit.

  • Tecken och symtom
  • Andnöd
  • Minskad ork vid ansträngning
  • Trötthet
  • Bröstsmärtor
  • Svullnad i anklar eller ben
  • Ojämn hjärtrytm
  • Svimning

  Grad 1 
  Asymtomatisk vid laboratoriska fynd (t.ex. BNP [B-natriuretisk peptid]) eller avvikande hjärtscanning.

   

  Grad 2 
  Symtom vid vila eller mycket lätt till måttlig aktivitet eller ansträngning

   

  Grad 3 
  Symtom vid vila eller minimal aktivitet eller ansträngning; åtgärd krävs.

   

  Grad 4 
  Livshotande. Kräver akuta åtgärder (t.ex. fortlöpande i.v.-behandling eller mekaniskt hemodynamiskt stöd)

   

 • Steg 2: Hantering

  Grad 1 
  Hänvisa patienten till kardiolog; inled behandling enligt klinisk praxis.

  Grad 2 
  Gör uppehåll i behandlingen med Tecentriq; hänvisa patienten till kardiolog; monitorera kliniskt tillstånd dagligen. Medicinsk hantering av myokardit: Metylprednisolon 1-2 mg/kg i.v. eller motsvarande per dag och byt till 1-2 mg/kg oral prednison eller motsvarande per dag (när symtomen har förbättrats).

  Grad 3 eller 4 
  Sätt ut behandlingen med Tecentriq permanent; hänvisa patienten till kardiolog; monitorera kliniskt tillstånd dagligen. Aggressiv medicinsk hantering av myokardit: Metylprednisolon 1-2 mg/kg i.v. eller motsvarande per dag och byt till 1-2 mg/kg oral prednison eller motsvarande per dag (när symtomen har förbättrats).

 • Steg 3: Uppföljning

  Grad 2 
  Ompröva varje till var 3:e dag. Om förbättring till ≤ grad 1: Behandling med Tecentriq kan återupptas när myokardit förbättras till grad 0 eller grad 1 inom 12 veckor, eller när symtom på myokardit har upphört, och kortikosteroider har sänkts till ≤ 10 mg oral prednison eller motsvarande per dag.

  Grad 3 eller 4 
  Ompröva varje dag. Vid förbättring till grad 1: Trappa ner kortikosteroider under minst 1 månad

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket via www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche, via e-post: sverige.safety@roche.com eller telefon: 08 - 726 12 00

Roche AB vill använda Googles analyscookies i syfte att optimera webbsidans innehåll
Du väljer om du vill samtycka till cookies och du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Ditt samtycke innebär att vi följer hur du navigerar på hemsidan och att vi kopplar ihop det med Googles information. Syftet är att ständigt förbättra hemsidan för besökaren. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss på stockholm.dpo@roche.com.
När du använder hemsidan placeras även ”funktionella” cookies som inte kräver ditt samtycke. Här kan du läsa vår detaljerade beskrivning av hur vi använder cookies och hur du kan undvika att cookies placeras. Placeringen av cookies innebär dessutom att vi behandlar dina personuppgifter, det kan du läsa mer om här.