Skip to main content

Immunrelaterad pankreatit

 • Incidens

  Säkerhetsprofilen för Tecentriq som monoterapi är baserad på poolade data från 3178 patienter, med olika tumörtyper, som behandlats med Tecentriq i kliniska prövningar.

  Pankreatit och stegring av amylas- och lipasnivåer i serum inträffade hos 0,6% (18/3178) av patienterna som fick Tecentriq.

 • Steg 1: Övervaka för identifiering av biverkan

  Fall av immunrelaterad pankreatit och ökade nivåer av amylas och lipas i serum har observerats vid behandling med Tecentriq. Patienter ska övervakas noga för tecken och symtom som tyder på akut pankreatit.

  Uteslut infektions- och sjukdomsrelaterade etiologier

  Stegring av amylas- och lipasnivåer:
  Grad 3 
  Amylas/lipas >2,0-5,0x ULN

  Grad 4
  Amylas/lipas >5,0x ULN

  Pankreatit
  Grad 2
  Enzymökning eller radiologiska fynd endast

  Grad 3
  Allvarlig smärta; kräkningar

  Grad 4
  Livshotande; omedelbara åtgärder krävs

 • Steg 2: Hantering

  Stegring av amylas- och lipas-nivåer
  Grad 3-4
  Gör uppehåll i behandlingen med TECENTRIQ och övervaka amylas/lipas dagligen.

  Metylprednisolon 1-2 mg/kg i.v. dagligen eller motsvarande och byt till 1-2 mg/kg oral prednison eller motsvarande per dag (när symtomen förbättras).

  Pankreatit
  Grad 2 eller 3
  Gör uppehåll i behandlingen med TECENTRIQ och övervaka amylas/lipas och kliniskt tillstånd dagligen.

  Medicinsk hantering av pankreatit: Metylprednisolon 1-2 mg/kg i.v. dagligen eller motsvarande och byt till 1-2 mg/kg oral prednison eller motsvarande per dag (när symtomen förbättras).

  Pankreatit
  Grad 4
  Sätt ut TECENTRIQ permanent; övervaka amylas/lipas och kliniskt tillstånd dagligen.

  Intensifierad medicinsk hantering av pankreatit: Metylprednisolon 1-2 mg/kg i.v. dagligen eller motsvarande och byt till 1-2 mg/kg oral prednison eller motsvarande per dag (när symtomen förbättras).

 • Steg 3: Uppföljning

  Stegring av amylas- och lipas-nivåer
  Grad 3 eller 4
  Ompröva varje till var 3.e dag.

  • Om förbättring till ≤ grad 1: Behandling med TECENTRIQ kan återupptas när nivåer av amylas och lipas i serum förbättrats till grad 0 eller grad 1 inom 12 veckor, och kortikosteroider har sänkts till ≤ 10 mg oral prednison eller motsvarande per dag.
  • Om återkommande: Behandla som förhöjning till grad 3 eller 4, om inte tecken/ symtom på pankreatit.

  Pankreatit
  Grad 2 eller 3
  Ompröva varje till var 3.e dag.

  • Om förbättring till ≤ grad 1: Behandling med TECENTRIQ kan återupptas när nivåer av amylas och lipas i serum förbättrats till grad 0 eller grad 1 inom 12 veckor, eller symtomen på pankreatit har upphört, och kortikosteroider har sänkts till ≤ 10 mg oral prednison eller motsvarande per dag.
  • Om återkommande: Sätt ut TECENTRIQ permanent och remittera till en gastroenterolog för ytterligare vård.

  Pankreatit
  Grad 4
  Ompröva varje dag.

  • Om förbättring till ≤ grad 1: Trappa ned kortikosteroider under minst 1 månad.
  • Om försämring: Överväg att lägga till ytterligare immunsupprimerande läkemedel och remittera till en gastroenterolog för ytterligare vård.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket via www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche, via e-post: sverige.safety@roche.com eller telefon: 08 - 726 12 00

Roche AB vill använda Googles analyscookies i syfte att optimera webbsidans innehåll
Du väljer om du vill samtycka till cookies och du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Ditt samtycke innebär att vi följer hur du navigerar på hemsidan och att vi kopplar ihop det med Googles information. Syftet är att ständigt förbättra hemsidan för besökaren. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss på stockholm.dpo@roche.com.
När du använder hemsidan placeras även ”funktionella” cookies som inte kräver ditt samtycke. Här kan du läsa vår detaljerade beskrivning av hur vi använder cookies och hur du kan undvika att cookies placeras. Placeringen av cookies innebär dessutom att vi behandlar dina personuppgifter, det kan du läsa mer om här.