Skip to main content

Immunrelaterad pneumonit

 • Incidens

  Säkerhetsprofilen för Tecentriq som monoterapi är baserad på poolade data från 3178 patienter, med olika tumörtyper, som behandlats med Tecentriq i kliniska prövningar.
  Fall av pneumonit, inklusive fall med dödlig utgång, har observerats vid behandling med Tecentriq.

  • Pneumonit inträffade hos 2,7% (87/3178) av patienterna som fick Tecentriq.
 • Steg 1: Övervaka för identifiering av biverkan

  Övervaka patienter för tecken och symtom på pneumonit.

  Pneumonit - tecken och symtom

  • Andningssvårigheter eller hosta
  • Röntgenförändringar (t.ex. fokala GGO ”ground glass opacities”, fläckiga infiltrat)
  • Dyspné
  • Hypoxi

  Uteslut infektions- och sjukdomsrelaterade etiologier

  Pneumonit
  Grad 2
  Symtomatisk; medicinska åtgärder krävs; försämring från behandlingsstart.

  Grad 3–4
  Svåra symtom; O2 åtgärder.

  Grad 4
  Livshotande; omedelbara åtgärder krävs.

 • Steg 2: Hantering

  Pneumonit
  Grad 2
  Gör uppehåll i behandlingen med TECENTRIQ; övervaka dagligen; överväg bronkoskopi och lungbiopsi och remittera till en lungspecialist.
  Prednison 1-2 mg/kg eller motsvarande per dag.

  Grad 3-4
  Sätt ut behandlingen med TECENTRIQ permanent; övervaka dagligen; överväg bronkoskopi och lungbiopsi och remittera till en lungspecialist.
  Prednison 1-2 mg/kg eller motsvarande per dag.

 • Steg 3: Uppföljning

  Pneumonit
  Grad 2
  Omvärdera tecken och symptom varje till varannan vecka.

  Om förbättring till ≤ grad 1:
  Kortikosteroider trappas ned under minst en månad; behandling med TECENTRIQ kan återupptas om händelsen förbättras till ≤ grad 1 inom 12 veckor och kortikosteroider har sänkts till motsvarande oral prednison 10 mg per dag eller lägre.

  Om ingen förbättring, försämring eller återkommande:
  Behandla som vid grad 3/4.

  Grad 3-4
  Omvärdera tecken och symptom var 3-5 dag

  Om förbättring till ≤ grad 1:
  Kortikosteroider trappas ner under minst en månad

  Om ingen förbättring efter 48 timmar:
  Överväg att lägga till ytterligare immunsupprimerande läkemedel

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket via www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche, via e-post: sverige.safety@roche.com eller telefon: 08 - 726 12 00

Roche AB vill använda Googles analyscookies i syfte att optimera webbsidans innehåll
Du väljer om du vill samtycka till cookies och du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Ditt samtycke innebär att vi följer hur du navigerar på hemsidan och att vi kopplar ihop det med Googles information. Syftet är att ständigt förbättra hemsidan för besökaren. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss på stockholm.dpo@roche.com.
När du använder hemsidan placeras även ”funktionella” cookies som inte kräver ditt samtycke. Här kan du läsa vår detaljerade beskrivning av hur vi använder cookies och hur du kan undvika att cookies placeras. Placeringen av cookies innebär dessutom att vi behandlar dina personuppgifter, det kan du läsa mer om här.