Skip to main content

Immunrelaterade neuropatier

 • Incidens

  Säkerhetsprofilen för Tecentriq som monoterapi är baserad på poolade data från 3178 patienter, med olika tumörtyper, som behandlats med Tecentriq i kliniska prövningar.

  Neuropatier, inklusive Guillain-Barrés syndrom och demyeliniserande polyneuropati inträffade hos 0,2% (5/3178) av patienterna som fick Tecentriq.

  Myasthenia gravis inträffade hos <0,1% (1/3178) av patienterna som fick Tecentriq.

 • Steg 1: Övervaka för identifiering av biverkan

  Myasteniskt syndrom/myasthenia gravis och Guillain-Barrés syndrome har observerats vid behandling med Tecentriq. Övervaka patienter för tecken och symtom på immunrelaterad neuropati.

  Motorisk och sensorisk nervdysfunktion - Tecken och symtom

  • Muskelsvaghet (inklusive okulära muskler)
  • Uttröttbarhet
  • Svårighet att svälja
  • Parestesi eller förändrad känsla
  • Stigande eller progressiv förlamning
  • Respiratorisk muskelsvaghet
  • Överkänslighet, nackstelhet

  Uteslut infektions- och sjukdomsrelaterade etiologier

 • Steg 2: Hantering

  Myasthenia gravis, myastent syndrom, Guillain-Barrés syndrom (patienter ska utredas för tymom och förekomst av paraneoplastiska syndrom som kan vara närvarande vid motorisk och sensorisk nervdysfunktion).

  Sätt ut TECENTRIQ permanent; behandla enligt klinisk praxis; neurologisk bedömning, lungfunktionstest, autoantikroppar, lumbalpunktion, edrophoniumtest, nervstimulering, elektromyografi, som lämpligt. Överväg remiss till neurolog.
  Enligt klinisk praxis för Myasthenia Gravis och Guillain-Barrés syndrom bör initiering av systemiska kortikosteroider (med en dos på 1 till 2 mg/dag prednison eller motsvarande) övervägas.

 • Steg 3: Uppföljning

  Ompröva varje dag

  • Trappa ned behandlingen med kortikosteroider under minst 1 månad (om kortikosteroider har getts)
  • Om ingen förbättring efter 48 timmar eller försämring: Överväg att lägga till ytterligare immunsupprimerande läkemedel och remittera till en neurolog för ytterligare vård.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket via www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche, via e-post: sverige.safety@roche.com eller telefon: 08 - 726 12 00

Roche AB vill använda Googles analyscookies i syfte att optimera webbsidans innehåll
Du väljer om du vill samtycka till cookies och du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Ditt samtycke innebär att vi följer hur du navigerar på hemsidan och att vi kopplar ihop det med Googles information. Syftet är att ständigt förbättra hemsidan för besökaren. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss på stockholm.dpo@roche.com.
När du använder hemsidan placeras även ”funktionella” cookies som inte kräver ditt samtycke. Här kan du läsa vår detaljerade beskrivning av hur vi använder cookies och hur du kan undvika att cookies placeras. Placeringen av cookies innebär dessutom att vi behandlar dina personuppgifter, det kan du läsa mer om här.