Skip to main content

Infusionsrelaterade reaktioner (IRR)

 • Infusionsrelaterade reaktioner (IRR)

  Grad 2
  Reaktioner som kräver behandlingsavbrott men som svarar snabbt på symtomatisk behandling.

  Grad 3
  Långvariga reaktioner som inte svarar snabbt på symtomatisk behandling eller återkommande reaktioner efter en första initial förbättring.

  Grad 4
  Livshotande, omedelbara åtgärder krävs.

 • Steg 1: Övervaka och hantera

  Övervaka (akut händelse) enligt lokalt infusionscenters IRR-protokoll.

 • Steg 2: Hantering

  Grad 2
  Minska infusionshastigheten eller avbryt infusionen med Tecentriq;

  Intensifierad symtomatisk behandling; Övervaka enligt lokala riktlinjer för infusionsrelaterade reaktioner.

  Grad 3
  Avbryt infusionen med Tecentriq;

  Intensifierad medicinsk hantering som kan inkludera orala eller i.v. antihistaminer, antipyretika, epinefrin, glukokortikoider, bronkdilaterare och syrgas; Övervaka enligt lokala riktlinjer för infusionsrelaterade reaktioner. Ska utvärderas på akutavdelning eller sjukhus.

 • Steg 3: Uppföljning

  Grad 2
  Ompröva fortsatt behandling enligt lokala riktlinjer samt uppföljning efter infusionens avslut.

  • Om förbättring till ≤ grad 1: Återstarta infusionen med halva infusionshastigheten jämfört med den som var vid händelsens start; Vid nästa cykel, överväg administrering av oral premedicinering med antihistamin och antipyrektikum.
  • Om ingen förbättring, eller vid försämring eller återkommande: Behandla som vid grad 3/4.

  Grad 3-4
  Ska utvärderas på akutavdelning eller sjukhus.
  Sätt ut TECENTRIQ permanent.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket via www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche, via e-post: sverige.safety@roche.com eller telefon: 08 - 726 12 00

Roche AB vill använda Googles analyscookies i syfte att optimera webbsidans innehåll
Du väljer om du vill samtycka till cookies och du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Ditt samtycke innebär att vi följer hur du navigerar på hemsidan och att vi kopplar ihop det med Googles information. Syftet är att ständigt förbättra hemsidan för besökaren. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss på stockholm.dpo@roche.com.
När du använder hemsidan placeras även ”funktionella” cookies som inte kräver ditt samtycke. Här kan du läsa vår detaljerade beskrivning av hur vi använder cookies och hur du kan undvika att cookies placeras. Placeringen av cookies innebär dessutom att vi behandlar dina personuppgifter, det kan du läsa mer om här.