Skip to main content

Känn igen och hantera immunrelaterade biverkningar i samband med behandling

Alla patienter som behandlas med Tecentriq måste få ett patientkort av sin läkare så att de ska känna till symtomen av immunrelaterade biverkningar och behovet av att de omedelbart rapporteras till behandlande läkare. Behandlande läkare bör också rekommendera sina patienter att alltid bära med sig patientkortet och att visa det för hälso-och sjukvårdspersonal som de eventuellt får behandling av. För att beställa patientkort att ge till patienter, vänligen kontakta Roche AB på telefon 08-7261200 eller via epost: sverige.medinfo@roche.com. Du kan ladda ner patientkortet här. För ytterligare information, se produktresumén för Tecentriq på Fass.se.

Tecentriq associeras med immunrelaterade biverkningar

  • Tidig identifiering och snabb åtgärd kan hjälpa till att minska svårighetsgraden och varaktigheten av immunrelaterade biverkningar.
  • Andra etiologier för biverkningar bör övervägas.

Vid misstänkta immunrelaterade biverkningar bör en grundlig utvärdering göras för att bekräfta etiologi eller utesluta andra osaker. Baserat på biverkningarnas svårighetsgrad:

  • Sätt ut Tecentriq och administrera kortikosteroider. Vid förbättring till grad < 1 trappas kortikosteroider ner med fortsatt nedtrappning under minst 1 månad. - Snabb nedtrappning kan leda till att biverkningen försämras.
  • Överväg att återuppta behandling med Tecentriq inom 12 veckor efter biverkningen uppkommit om biverkningen förbättras till och kvarstår på grad < 1 och dosen kortikosteroid är < 10 mg prednison eller motsvarande per dag.
  • Sätt ut behandling med Tecentriq permanent om toxiciteter av grad >3 inträffar för andra gången och vid immunrelaterade biverkningar av grad 4, förutom vid endokrinopatier som hanteras med ersättningshormon.
  • Baserat på begränsade data från kliniska studier hos patienter vars immunrelaterade biverkningar inte kan kontrolleras med kortikosteroider kan administrering av andra systemiska immunsupressiva läkemedel övervägas.

Om immunsupression med kortikosteroider används för att behandla en immunrelaterad biverkning bör en nedtrappning under minst 1 månad initieras vid förbättring.

  • Snabb nedtrappning kan leda till att biverkningen försämras.

Icke-kortikosteroid immunosuppressiv behandling bör läggas till vid försämring eller utebliven förbättring trots användande av kortikosteroider.

Behandling med Tecentriq bör inte återupptas under tiden patienten får immunosupressiva doser av kortikosteroider (definieras av prednison >10 mg per dag peroralt, eller motsvarande) eller andra immunsupressiva läkemedel.

Tecentriq bör också sättas ut permanent vid immunrelaterade biverkningar som kvarstår trots behandlingsjusteringar (beskrivna i detta material) eller om en minskning av dosen kortikosteroid till ≤10 mg oral prednison eller motsvarande per dag inte kan uppnås inom 12 veckor från biverkningen har uppkommit. Se respektive avsnitt för detaljerad information angående individuella immunrelaterade biverkningar och hanteringsrekommendationer.

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket via www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche, via e-post: sverige.safety@roche.com eller telefon: 08 - 726 12 00

Roche AB vill använda Googles analyscookies i syfte att optimera webbsidans innehåll
Du väljer om du vill samtycka till cookies och du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Ditt samtycke innebär att vi följer hur du navigerar på hemsidan och att vi kopplar ihop det med Googles information. Syftet är att ständigt förbättra hemsidan för besökaren. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss på stockholm.dpo@roche.com.
När du använder hemsidan placeras även ”funktionella” cookies som inte kräver ditt samtycke. Här kan du läsa vår detaljerade beskrivning av hur vi använder cookies och hur du kan undvika att cookies placeras. Placeringen av cookies innebär dessutom att vi behandlar dina personuppgifter, det kan du läsa mer om här.